IONION FM - Ραδιόφωνο Δυτικής Ελλάδας
 
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΕΝΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ
31.01.22


ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δίνει σε όλους πολίτες την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Καθώς όλος ο κόσμος συνεχίζει να μάχεται κατά του κορωνοϊού και να αναζητά λύσεις σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις, η ΕΕ καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο για τις προτεραιότητές της.

Η Διάσκεψη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διαδικασία ακρόασης. Οι συνεισφορές των πολιτών συλλέγονται μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας και τροφοδοτούν τις διαβουλεύσεις με ευρωβουλευτές, εθνικούς βουλευτές, εκπροσώπους της ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι διαβουλεύσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση προτάσεων πολιτικής που θα μετατραπούν σε απτές μεταρρυθμίσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους πολίτες και να δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης.

Όλοι οι Ευρωπαίοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επιπέδου ή επαγγελματικών προσόντων. Η Διάσκεψη έχει δεσμευθεί να δώσει το μέγιστο δυνατό χώρο στους νέους και, στο πνεύμα αυτό διοργανώθηκε η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2021.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης |

https://futureu.europa.eu/

Είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τις ιδέες σας, να βρείτε εκδηλώσεις, να διαβάσετε τις συμβολές από όλες τις σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις και να παρακολουθήσετε την πρόοδο της Διάσκεψης. Όλα δε αυτά θα είναι δυνατά και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να συνδεθείτε, να αναπτύξετε ιδέες από κοινού με άλλους ανθρώπους και να εκφράσετε τις απόψεις σας για το μέλλον της Ευρώπης. Όλες οι συμβολές στη Διάσκεψη θα συλλέγονται και θα δημοσιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των συμβολών από τους πολίτες, τις τοπικές εκδηλώσεις, τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και τις ολομέλειες της Διάσκεψης.

Η πλατφόρμα διαρθρώνεται γύρω από βασικά θέματα προς συζήτηση και διαβούλευση

 • κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
 • υγεία
 • ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας
 • η ΕΕ στον κόσμο
 • αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
 • ψηφιακός μετασχηματισμός
 • ευρωπαϊκή δημοκρατία
 • μετανάστευση
 • εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Τα θέματα αυτά συμπληρώνονται από ένα «ανοικτό πλαίσιο» στο οποίο μπορείτε να καταθέσετε ιδέες σχετικά με άλλα θέματα που θεωρείτε σημαντικά.

Η διαδικτυακή πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής, στην προώθηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής συζήτησης μεταξύ των πολιτών και στη διασφάλιση τόσο της προσβασιμότητας όσο και της διαφάνειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς (θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικά κοινοβούλια, τοπικές αρχές κ.λπ.) και την κοινωνία των πολιτών, είτε πανευρωπαϊκού είτε εθνικού/τοπικού επιπέδου. Επιδιώκεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων και με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθρώπων. Η πλατφόρμα θα σέβεται απόλυτα την ιδιωτική ζωή των χρηστών και τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Η πλατφόρμα διευκολύνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας από τη βάση προς την κορυφή, με επίκεντρο τους πολίτες, καθώς και την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων. Θα εξασφαλίσει ότι οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ θα ακουστούν από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα

Ο καθένας μπορεί να διαβάζει τις ιδέες και τις εκδηλώσεις στην πλατφόρμα, αλλά απαιτείται εγγραφή για την ανάρτηση περιεχομένου (ιδεών ή εκδηλώσεων). Οι χρήστες εγγράφονται μέσω του συστήματος «EU Login» ή μπορούν να συνδεθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί και συνδέσου σήμερα με την πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. #TheFutureIsYours https://futureu.europa.eu

Οι Ομάδες πολιτών

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, μιας ρηξικέλευθης άσκησης διαβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ομάδες δίνουν στους πολίτες μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών και φιλοδοξιών της Ένωσης. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 800 πολιτών συναντάται και συζητάει το μέλλον της Ευρώπης, ώστε να διατυπώσει συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα κύρια θέματα που εξετάζονται στην ψηφιακή πολύγλωσση πλατφόρμα της Διάσκεψης. Οι συστάσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο σύνολο των συζητήσεων της Διάσκεψης, ώστε να δοθεί συνέχεια.

Ποιοι συμμετέχουν στις Oμάδες;

 • 4 ομάδες αποτελούμενες από 200 τυχαία επιλεγμένους πολίτες η καθεμία, προερχόμενους από τα 27 κράτη μέλη
 • Αντιπροσωπευτικές της πολυμορφίας της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση, φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης
 • Νέοι (16-25 ετών), οι οποίοι θα αποτελούν το 1/3 κάθε ομάδας

Ποια είναι τα θέματα;

 • ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός
 • αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, δημοκρατία, ασφάλεια
 • κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία
 • η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση

Ποια θα είναι τα αποτελέσματα των Oμάδων;

 • Οι ομάδες θα συζητήσουν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Θα διατυπώσουν σειρά συστάσεων στις οποίες η Ένωση θα δώσει συνέχεια και οι οποίες θα συζητηθούν από την ολομέλεια της Διάσκεψης.
 • 80 εκπρόσωποι από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο είναι κάτω των 25 ετών, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους και θα τα συζητήσουν με άλλους συμμετέχοντες των ομάδων
 • Οι συμμετέχοντες των ομάδων θα ενημερώνονται διαρκώς σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις τους. Στο τέλος της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην ανατροφοδότηση.